Ako želite više informacija o produktima Zoom brand-a, molimo vas da nas kontaktirate :

Telefonski broj: +3851 3350 813/814/830/831 (FAX +3351 3310 594)

Adresa: Inker d. d. HRVATSKA, 10290 Zaprešić, Industrijska, 1 Poštanski pretinac / P.O.B. 85

E-mail adresa: